Képzéssel, innovációval, kapcsolatépítéssel a versenyképességünk növeléséért

Helyünk a világban

2016. november 16., 18:44
A gyorsan változó világ, a harc a piacokért a befektetőkért, a tudásért, a dolgozó emberért állandóvá teszi a pozíció, az állapotfelmérés szükségességét. A közgazdaságtudomány ezt versenyképességi vizsgálatnak nevezi. Amíg az emberi szellem, fizikum és egyéb képességek esetében lehet időzíteni egy versenyben, addig a gazdaságban állandó készültséggel permanens versenyképességi állapotot kell teremteni. A világ nem áll! A tudomány, a termelési módszerek és eszközök folyamatos fejlődésének, az innovációnak és az ehhez kapcsolódó emberi teljesítőképesség növekedésének vagyunk tanui. A technikai eszközök és a szakmai ismeretek amortizációja felgyorsult. A képzés, a továbbképzés, az életfogytig való tanulás szükségessége megkérdőjelezhetetlen.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 1

Vállalkozások, városok, régiók és országok hasonlítják össze helyzetüket, tudásukat, eredményeiket. A verseny állandósult a világban. Vállalati, közösségi és nemzetgazdasági döntések születnek jól-rosszul annak alapján, hogy helyesen, vagy hibásan ítéljük meg helyzetünket. Nem mindegy tehát, hogy miként pozícionáljuk magunkat, vagy hová helyeznek minket független minősítők.

Európa igyekszik a világversenyben javítani a pozícióján, Magyarország erősíteni akarja gazdasági és politikai befolyását a kelet közép-európai térségben, a közép-dunántúli régió a szomszédos régiókkal versenyez, városaink a növekedésért, a jobb üzleti és lakossági környezetet biztosító fejlődésért tesznek meg mindent.

Érdemes és szükséges ezért időnként elemezni helyünket a világban, környezetünkben olyan meghatározó tényezők elemzésén keresztül, melyek a minősítés alapjául szolgálnak, amelyek alapján külső-belső döntéshozók sorsdöntő döntéseiket meghozzák. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Enterprise Europe Network hálózatának Közép-Dunántúlért felelős partnereként végez összehasonlító vizsgálatokat, szervez tudományos és gazdasági konferenciákat, a vállalkozásokkal folytatott interjúk alapján elemzi a foglalkoztatási, szakképzési, innovációs helyzetet. A képzés, innováció és kapcsolatépítés eszközeivel támogatja a város, a megye, a régió és a nemzet versenyképességének erősítését.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2016. november 16., 18:44