Innovációs folyamatok a versenyképesség jegyében

2016. november 16., 18:54
Az innováció a versenyképesség meghatározó tényezője. Az innováció nemcsak innovátor, hanem az őt körülvevő környezet szempontjából is értéket generál.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 1

Az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) által készített Oslo kézikönyv meghatározásában „az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése.” Egy azonban mindenképpen közös, mégpedig az, hogy az innováció nem véletlenszerű események eredménye, hanem tudatos menedzsment munka gyümölcse.

Trendek az innovációban

Az innováció folyamatos változáson megy keresztül. Egyrészt megállapítható, hogy az innováció felgyorsult. Az IMP3rove Academy által végzett kutatások alapján a fejlesztésintenzív informatikában 2007-12 és 2013-16 között közel 5%-kos csökkenés tapasztalható a piacra bocsátott termékek életciklusában. Vagyis egy újonnan piacra vitt termék kevesebb ideig maradhat csak fenn a termékpalettán. A fejlesztések tekintetében pedig még jelentősebb a felgyorsulás, ugyanis 7,4%-kal lett rövidebb az az idő, ami alatt a fejlesztők egy ötletből piacérett terméket fejlesztenek. A változás oda vezetett, hogy a felmért vállalkozások képesek évente új terméket a piacra vinni. Még jelentősebb a fejlődés a sokkal lassabban megújuló gépiparban, ahol a 122 hónap átlagos termék életciklust 105 hónapos időszak váltotta fel (14,2%-os csökkenés), a fejlesztési időre vonatkozóan pedig 4%-kos javulás tapasztalható.

Az innovációt világviszonylatban meghatározó másik változás az egyre inkább globálissá váló kutatás-fejlesztési tevékenység. A vállaltvezetők egyre nagyobb aránya tapasztalja, hogy bevételnövekedésének és a cég megítélésének fontos tényezője a nemzetközi innovációs partnerekkel történő aktív együttműködés.

A felmérés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy a cégvezetők többsége a jelenlegi szervezetrendszer mellett nem képes megküzdeni az innovációs trendekből fakadó kihívásokkal. Várakozásiak szerint, ha jelenlegi innováció menedzsment módszereiken nem változtatnak, vagy e tekintetben nem hajtanak végre fejlesztéseket, akkor 2020-ra bevételeik 20%-tól is eleshetnek.

Hol áll Magyarország?

Magyarország erős nemzetközi kapcsolatai révén egyértelműen érintett az innovációt jellemző változások által. Ugyanakkor hazánk csupán a mérsékelt innovátorok körébe tartozik, amit magyaráz az, hogy zömében nagy nemzetközi vállalatoknak beszállító, főként járműipari vállalkozások vannak többségben, amelyek saját K+F tevékenységet jellemzően nem végeznek. Ugyanakkor az infokommunikáció területén világhírű innovatív magyar vállalkozásokkal is találkozhatunk. Ez a kettősség eredményezi hazánk helyzetét az Európai Bizottság által évente közreadott innovációs ranglistán, amelyen Magyarország a 21. helyen szerepel.

Eszközök a fejlődéshez

Az elkövetkező évek fontos feladata, hogy hazánk innovációs potenciálján javítani tudjunk. Ám ehhez nem elegendőek csupán az ötletek, azok sikeres megvalósítása is szükséges. Ezt hivatottak elősegíteni azok a pályázati támogatások melyek közül számos már elérhető a Gazdasági és Innovációs Operatív Program (GINOP) kiírásai közt. Ezen gazdaságfejlesztési pályázatok között említhetőek az Innovációs voucher (GINOP 2.1.4), az Innovációs ökoszisztéma építése (GINOP 2.1.5), a Versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP 2.2.1) vagy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (GINOP 2.3.4) című felhívások.

A pályázati támogatás mellett számos más eszköz áll a vállalkozások rendelkezésére, hogy fejlesszék innovációs potenciáljukat. Az FMKIK olyan innovációt támogató szolgáltatást nyújt Enterprise Europe Network irodáján keresztül, amely segít felmérni a vállalkozás innováció menedzsment teljesítményét, így meghatározva az innovációs folyamatok erős és gyenge pontjait. Ezáltal beazonosíthatók azok a területek, ahol változtatásra, fejlesztésre van szükség, annak érdekében, hogy az innováció pozitív gazdasági hatása minél jobban érvényesüljön a cég életében. Mindez elősegíti, hogy a vállalkozás sikerrel vehessen részt egy jövőbeli pályázaton legyen az akár hazai, akár Európai szintű kiírás.

A vállalatvezetők tapasztalata is megerősíti, hogy az innováció menedzsment tudatos fejlesztésére van szükség a versenyképesség megőrzéséhez, javításához. Tanulmányokkal alátámasztva öt olyan menedzsment folyamat határozható meg, amely alapvetően sikeressé tesz egy vállalkozást az innovációk megvalósításában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő innovációs stratégia, az innovációs szervezetrendszer és kultúra, az innovációs életciklus-menedzsment és a megvalósítást segítő feltételek növelik az innovációs eredményeket. Ezek kiváló működése hatékonyan segíti elő a fenntartható gazdasági növekedést.

2016. november 16., 18:54