Folyamatosan bővíti a szolgáltatásainak körét a NAK

Jogsegélyszolgálat, felnőttképzés, kiadványok

2016. november 17., 12:41
A szántóföldtől az asztalig terjedő termékpálya valamennyi szereplőjének kíván segíteni, szolgáltatásokat nyújtani a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 1

Annak érdekében, hogy ennek a feladatának teljes mértékben  meg tudjon felelni, a mezőgazdasági termelők munkájának sokoldalú segítése mellett nagy figyelmet fordít az élelmiszer feldolgozók tevékenységének, piacra jutásuknak, problémáik megoldásának támogatására, s igyekszik fokozott mértékben bevonni őket a kamarai feladatokba.

- A termékpálya szereplőivel való sikeres együttműködés, valamint munkájuk támogatása  érdekében a kamara folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, s erősíti az érdekvédelmi tevékenységét. Azon túl, hogy alapszolgáltatásokat nyújt, információkat szolgáltat, falugazdász, valamint élelmiszeripari, vidékfejlesztési, szakképzési és földügyi referens hálózatot működtet, számos ingyenes, illetve térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatást nyújt tagjainak - hangsúlyozza Kiss Norbert Ivó, a 11 ezer tagot tömörítő Fejér megyei szervezet elnöke.

Kiss Norbert Ivó: Tagjaink egyre inkább elismerik, fontosnak tartják a kamara működését

Mint elmondta, egyik legfontosabb alapszolgáltatásaként a kamara közreműködik az ágazati stratégiák kialakításában, jogszabály véleményezésekben. Képviselői részt vesznek az egyeztetéseken, ahol a tagok érdekeit szem előtt tartva igyekeznek elérni, hogy betartható, gazda – és élelmiszertermelő barát döntések, illetve törvénytervezetek szülessenek.  A köztestület együttműködik a határon túli gazdaszervezetekkel, továbbá a szakmaközi szervezetekkel, kamarákkal. Hatékonyan dolgozik a kamarai etikai bizottság, s nincs munka nélkül a jogsegélyszolgálat sem, mivel a felvásárlók, kereskedők gyakran igyekeznek visszaélni helyzeti előnyükkel, s ilyen esetekben lép életbe az érdekvédelem. Ezt a munkát egy székesfehérvári és egy dunaújvárosi ügyvédi iroda jól képzett, az agrárügyekben járatos szakemberei segítik. Ha valaki igénybe szeretné venni a segítségüket, azt az ügyfélszolgálaton keresztül, vagy a falugazdászok segítségével teheti meg.  A kamara talán legismertebb, s szinte minden gazdálkodó által igénybe vett szolgáltatása a falugazdász hálózat működtetése.  - A jól képzett szakember csapat ma már nélkülözhetetlen az agrárgazdaságban. Ami érthető, hiszen a falugazdászok afféle agrár-polihisztorként dolgoznak, s sokféle feladatot látnak el. Ők adnak ki számos igazolást, veszik nyilvántartásba az őstermelőket, adják ki, illetve érvényesítik, vagy vonják be az igazolványaikat, végzik az időjárásból adódó káresemények felmérését, valamint  az azokkal kapcsolatos jegyzőkönyvek kiállítását. Adatokat szolgáltatnak, tájékoztatást adnak az egyes agrártámogatási lehetőségekről, a mezőgazdaságot érintő döntésekről, s többen közülük az adózással kapcsolatos szabályokban is otthon vannak.  Hozzájuk fordulnak a gazdák akkor is, ha elektronikus úton kell valamilyen ügyet intézniük. Ezzel kapcsolatban Kiss Norbert Ivó arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintettek mielőtt bármit is aláírnának, legalább olvassák el a kinyomtatott szöveget, mert e tekintetben sok a kedvezőtlen tapasztalat. A falugazdászok tennivalói ezzel még korántsem teljesek, az ő dolguk például még a termésbecslések végzése, illetve s az állapotminősítéssel kapcsolatos adatszolgáltatás is.

A tagság számára nélkülözhetetlen munkát végez a kamarai referens hálózat is. Az élelmiszeripari referensek egyebek között a termelők, feldolgozók piacra jutásában. Segítenek az üzletember találkozók szervezésében, tájékoztatnak a pályázati kiírásokról, támogatásokról, szabályokról. A vidékfejlesztési referens hálózat tagjai pedig egyebek között segítik az Európai Innovációs Partnerség magyarországi hálózatának szervezését, s az egyes vidékek demográfiai, gazdasági, környezeti adottságainak feltárását. Részük van egyebek között abban, hogy a megye hátrányos helyzetű déli részén, Enying, Sárbogárd térségében olyan vállalkozói zóna jött létre, ahol különféle kedvezményekben részesülnek a vállalkozások.

- A vidékfejlesztésben, illetve azzal összefüggésben, az agráriumban – ezt huszonnegyedik éve gazdálkodó gyakorló gazdaként is állítom – egyre nagyobb szerepe van az innovációnak, a megújulásnak. Aki azt mondja, hogy elég, ha annyit tud a gazdálkodásról, amennyit az apjától, nagyapjától megtanult, nem fog boldogulni. Sajnos, ez már ma is aktuális probléma: a termelők alig ötödének van ugyanis szakmai végzettsége – vallja Kiss Norbert Ivó.

Pedig szükség van arra, hogy a gazda képezze magát, megismerje az új módszereket, technológiákat. Ehhez jó lehetőséget adnak a kamara által szervezett – térítésért igénybe vehető - képzések. Azokon a korszerű növényvédelemmel, a biogazdálkodással, a borászattal, a gyümölcspálinka, valamint a sajtkészítéssel, a méhészkedéssel, a zöldség-és gyümölcs feldolgozásával ismerkedhetnek meg egy-egy tanfolyam keretében azok, akik jobban, okosabban akarnak gazdálkodni, terményeiket feldolgozni.  A gazdálkodást frissen kezdőkre is gondolt a kamara, számukra nagyon hasznosak az  aranykalászos gazda tanfolyamok – tette hozzá a NAK megyei elnöke.

A szakember kiemelte: a szervezet szakképzési referens hálózatának a hagyományos tennivalók mellett aktuális feladata az agráriumban is egyre súlyosabb munkaerőhiány enyhítésének elősegítése. Ezt a célt szolgálja egyebek között az, hogy ezekben a hetekben, tanulmányi kirándulások keretében, s a kamara szervezésében hetedik, nyolcadik osztályos általános iskolásoknak igyekeznek kedvet csinálni a mezőgazdasági szakmákhoz. Kétszáz fiatalt visznek el olyan gazdaságokba, ahol a kor technikai színvonalának megfelelő körülmények között, modern gépekkel dolgoznak.

Kiemelten fontos munkát végez a földügyi referens hálózat, amelynek tagjai a földforgalmi, földhasználati ügyekben adnak segítséget a hozzájuk fordulóknak, de a kamara képviselői a földbizottsági feladatok ellátásából is kiveszik a részüket.

A sokrétű kamarai tevékenység fontos része a szolgáltatások rendszere. A gyors, hatékony információáramlást a kamara hírlevele, ingyenes újságja, a folyamatosan frissülő ágazati hírek, s a szakmai rendezvények szolgálják. A jól áttekinthető, folyamatosan frissülő kamarai honlapon online kalkulátorok, termelői piac – és falugazdász-kereső áll a tagok rendelkezésére. A tájékozódást letölthető, illetve a falugazdászoknál beszerezhető kézkönyvek is segítik. Ingyenes, kitöltési segédlettel ellátott online szoftver könnyíti meg a kötelező gazdálkodási napló kitöltését, s a szolgáltatások közül egyebek között még biztosításközvetítést, GPS-alapú helyszíni területfelmérést is igénybe vehetnek a gazdák. A szolgáltatások egy része térítésmentes, kisebb részükért fizetni kell.

- A folyamatosan bővülő, egyre színvonalasabb szolgáltatásoknak is részük van abban, hogy tagjaink mind inkább elismerik, fontosnak tartják a kamara tevékenységét. Ahhoz azonban, hogy teljességgel elégedettek legyenek, szükség van még néhány kisebb szervezeti változtatásra, s az adminisztrációs, bürokratikus terhek csökkentésére – összegezett az agrárgazdasági kamara megyei elnöke.

2016. november 17., 12:41