Tükörképünk a gyerek - sokakat a média szocializál

2010. április 03., 04:28 szerző: Kocsis Noémi
Az iskolában végzett szociális munka bölcsője Fehérvár, ahol most hat iskolában működik a Kodolányi főiskolán fejlesztett módszer. Jankó Judit adjunktust arról is kérdeztük, minek is az iskolába szociális munkás?
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']:
G->reklam_mentes: 0

A szabadegyetemi előadásában is hangsúlyozta, hogy az iskolai szociális munkában a gyerekek a kliensek, s ők mindig leképezik a társadalom visszásságait. Ezek most hogyan jelennek meg a gyermeki attitűdökben?

- A gyerekek viselkedése mindig a felnőttekének a tükörképe. Sajnos a mai magyar társadalomban jellemző az agresszió, a trágár beszéd, a viselkedési probléma és sorolhatnám a negatív, egyre terjedő tendenciákat, amelyek az iskolákban is érzékelhetők. Ezek nem csak a rossz szülői mintákból fakadnak, vagy éppen a pedagógusok inkompetenciájából. Van két másik fontos elem. Korábban két fő szocializációs közegről beszéltünk, ez a család és az iskola volt. Mára ez kiegészült két további, a társadalmi beilleszkedére erősen ható tényezővel, és ez a média, valamint a kortárs csoport. Több kutatás alátámasztja e két hatás dominanciáját - szemben a másik kettővel.

- A szociális munkás lehet az a kapocs, aki beavatkozik, beavatkozhat a szülő-iskola-gyermek konfliktusokba. Ám ő sem varázsló a meglévő feltételrendszerben.

- Valóban nem csodatevők, de a szociális munkásoknak az is feladatuk, hogy kialakítsák az együttműködést azon szakemberek, intézmények között, amelyek érintettek és szintén a gyermekek érdekében tevékenykednek.

A jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni az iskola minden szakaszában a gyermekek egyéni helyzetére, problémáira. Ehhez szükség van iskolai szociális munkásra, gyermekvédelmi szakemberre, szociálpedagógusra, iskolapszichológusra, védőnőre, olyan munkacsoportokra, amelyekben ezek a szakemberek a pedagógusokkal, fejlesztőkkel, alkalmanként szülők és kortársak bevonásával együtt értékelik a gyerekek helyzetét, végiggondolják a segítés lehetséges módjait.

- A gyerekek ma mintegy saját magukat nevelik fel. Ám néha a szülők is támogatásra, kvázi nevelésre szorulnak...

- Csakugyan: a családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe átalakult. A társadalom éppen ezért az ismeretátadó és személyiségfejlesztő funkción túl az iskolától várja a családi szocializáció hiányosságainak a korrigálását, a gyermek személyiségfejlődési, magatartási zavarainak kompenzálását is. Azon dolgozunk, hogy éppen az iskolai szociális munkások segítségével bővüljenek úgy az iskolák szolgáltatásai, amelyek ezeket a hiányokat pótolják, akár a gyerekek, akár a szülők vonatkozásában.

- Jelenleg hat fehérvári iskolában dolgoznak, a szolgáltatás a tanév végéig tart. Hogyan todább, mi lesz utána?

- Sajnos ez idáig támogatónk csupán a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ fehérvári kirendeltsége: 3 főfoglalkozású szociális munkás bérét és járulékait biztosítja 90 százalékban. A tagdíjakból és a pártoló tagok megnyerésével próbáljuk a hátralévő időben a bérek és járulékok kifizetéséhez hiányzó pénzt pótolni. Havi 50-60 ezer forint, de ez sem jön össze könnyen.

Örülnénk azoknak, akik fontosnak tartják a gyerekek helyzetének javítását: a http://www.miszme.huoldalon megtalálható a jelentkezési lap és a számlaszámunk is. Az iskoláknak ez idáig ingyen biztosítottuk a szolgáltatást, s szeretnék folytatni, sőt bővíteni is a kört - mind Fehérváron, mind a kistérségben, de akár régiósan, országosan is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocsis Noémi

2010. április 03., 04:28 szerző: Kocsis Noémi

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...