Találatok száma: 4691
 • "Életedben sokat dolgoztál, küzdöttél, s most mindent ránkhagyva, csendben elmentél."
  Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy drága jó édesanyám, nagymamám, dédikénk
  TETZL JÁNOSNÉ
  pusztavámi lakos, 81 éves korában elhunyt.
  Temetése 2016. 7. 28-án 17 órakor lesz
  a pusztavámi evangélikus temetőben.

 • 30 éve elmentél,
  de szívünkben örökké élsz!
  KISS LÁSZLÓ
  szül. 1967. 02. 19.
  Szüleid, testvéred és családja • "Legyen lelkednek béke és nyugalom, nekünk megmarad a könny, s a fájdalom."
  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
  és szerették, hogy
  HEKKEL JÓZSEF
  2016. július 21-én,
  életének 64. évében elhunyt. Temetése 2016. 07. 29-én
  15 órakor a seregélyesi köztemetőben lesz.
  Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára csak egy szál virággal elkísérik és gyászunkban osztoznak.
  Gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  GÓRÁSZ GYULÁNÉ
  szül. Pomázi Erzsébet
  2016. július 07-én türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt.
  Temetése 2016. július 29-én, pénteken 10 órakor
  Székesfehérváron, a Sóstói református temetőben lesz.

  Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik,
  gyászunkban együttérzéssel osztoznak.
  A gyászoló család

 • ,,Öleljen át a csend és a szeretet."
  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
  és szerették, hogy
  ÁCS MIKLÓS
  84 éves korában
  türelemmel viselt betegség után, 2016. július 16-án elhunyt.
  Temetése július 29-én 15.30-kor a Béla úti temetőben lesz.
  A gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  GASKÓ SÁNDORNÉ
  szül. Bőhm Mária
  életének 96. évében elhunyt.
  Temetése 2016. július 25-én, hétfőn 16 órakor lesz
  a kislángi temetőben.

  Köszönjük mindazoknak,
  akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak.
  A gyászoló család

 • Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
  BABOS ISTVÁN
  volt Vízmű dolgozó
  75 éves korában elhunyt.
  Temetése
  2016. július 28-án 11 órakor lesz a Sóstói katolikus temetőben.
  Köszönjük mindazoknak,
  akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak.
  A gyászoló család

 • "Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni..."
  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik tisztelték és szerették, hogy drága jó férjem,
  édesapánk, nagyapánk, apósunk,
  VIG SÁNDOR
  a Könnyűfémmű és az Axial volt gépkocsivezetője
  72 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2016. augusztus 3-án 10 órakor veszünk búcsút a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában.

  Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára egy szál virággal elkísérik, gyászunkban osztoznak.
  Gyászoló család

 • Megtört szívvel tudatjuk, hogy férjem, édesapám, rokonunk
  TÓTH FERENC
  Szfvár, Jókai u. 16. alatti lakos
  életének 68. évében
  örökre itt hagyott bennünket.
  Utolsó útjára 2016. július 26-án, kedden 11.30-kor kísérjük a Béla úti temetőben.
  A gyászoló család

 • Értesítjük mindazokat,
  akik ismerték és szerették, hogy
  DOSZTÁL MÁRTA
  85 éves korában
  megtért Teremtőjéhez.
  Hamvait 2016. július 25-én, délelőtt 10 órakor
  Tóth Tamás esperes plébános úr a római katolikus szertartás szerint helyezi örök nyugalomba a sóstói Szent Kereszt temetőben (Székesfehérvár, Temető u.). A temetést követően
  11 órakor Ugrits Tamás
  püspöki irodaigazgató úr engesztelő szentmisét mutat be a Prohászka Jó Pásztor-
  templom kápolnájában
  (Kaszap istván u. 1.).
  Gyászoló katolikus hívők

 • "Sírva jöttél világra, s körülötted mindenki mosolygott, úgy menj el, hogy mosolyogj
  és körülötted mindenki sírjon."

  Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
  és szerették, hogy
  MOHAI GYŐZŐ
  életének 49. évében
  váratlanul elhunyt.
  Búcsúztatását 2016. július 29-én (pénteken) 14 órakor a Béla úti temető szóróparcellájánál,
  a rá való zenés emlékezést
  pedig aznap este 6 órakor a Szabadművelődés
  Házában tartjuk.
  Emléke szívünkben örökké él.
  Mohai család

 • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  PALKOVICS ISTVÁN
  2016. július 13-án
  elment közülünk.
  Kegyeletüket a Csutora temetőben
  július 26-án 9-10 óra között
  a 6. parcella 2b sor 26-os sírhelynél róhatják le
  egy szál virággal.
  Köszönettel: gyászoló család

 • "Elmentem tőletek,
  nem tudtam búcsúzni,
  nem volt időm arra, el kellett indulni.
  Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!"

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
  és szerették, hogy
  özv. FARKAS ISTVÁNNÉ
  szül. Kósa Mária

  székesfehérvári lakos
  68 éves korában elhunyt. Temetése 2016. 07. 25-én
  11 órakor a Maroshegyi Evangélikus temetőben lesz.

 • ,,Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, elpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog, de te számunkra nem leszel halott,
  élni fogsz, mint a csillagok..."

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  ÖHLMAYER SÁNDORNÉ
  szül.: Rajcsányi Julianna
  2016. július 15-én,
  életének 78. évében
  örökre megpihent.
  Temetése 2016. július 27-én
  9 órakor lesz a Hosszú temetőben.
  Gyászoló család

 • "Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
  nem volt időm arra, el kellett indulni.
  Szívetekben hagyom emlékem örökre,
  ha látni akartok, nézzetek az égre!"

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
  és szerették, hogy
  HORTOLÁNYI JÁNOS
  71 éves korában elhunyt. Temetése 2016. július 27-én
  11 óra 30 perckor lesz a Béla úti temető szóróparcellájában.
  A gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  SZIKSZ MIHÁLY
  a Váczi Mihály Szakiskola
  volt tanára

  életének 65. évében elhunyt. Temetése 2016. július 26-án
  9 órakor lesz a Csutora temetőben.
  A gyászoló család

 • "Nélküled szomorú a szívünk,
  üres a házunk,
  még most sem hisszük el,
  hogy hiába várunk."

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága férjem, édesapánk, nagypapánk,
  BODÓ ÁRPÁD
  temetésén részt vettek, és nagy fájdalmunkban velünk osztoztak.
  Gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  HUSVÉTH IMRE
  61 éves korában elhunyt. Temetése 2016. július 23-án
  12 órakor lesz
  az abai katolikus temetőben.

  Köszönjük mindazoknak,
  akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak.
  A gyászoló család

 • ,,Elmúlt, mint száz más pillanat,
  de mi tudjuk: mégis múlhatatlan,
  mert szívek őrzik, nem szavak."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
  és szerették, hogy
  FRICK JÓZSEFNÉ
  székesfehérvári,
  előtte kálozi lakos

  74 éves korában elhunyt.
  Saját kérésére
  a legszűkebb családi körben vettünk tőle búcsút a székefehérvári
  Béla úti temetőben.
  Köszönjük mindenkinek a szeretetet, tiszteletet
  és támogatást, amit életében
  feléje mutatott.
  Gyászoló családja

 • "Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
  nem volt időm arra, el kellett indulni.
  Szívetekben hagyom emlékem örökre,
  ha látni akartok, nézzetek az égre!"

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  HORVÁTH ISTVÁN
  pusztaszabolcsi lakos
  64 éves korában elhunyt.
  Temetése 2016. július 22-én 17 órakor lesz a pusztaszabolcsi temetőben.
  Egyben hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak.
  Gyászoló családRészletes műsorMűsorok betöltése...